March 27, 2013

De albanske jomfruer

I de fjerne, nordlige egne af Albanien findes en lille gruppe af kvinder, der lever som mænd. De klæder sig som mænd, opfører sig som mænd, har klippet deres hår og sværget at leve i cølibat. Til gengæld har de opnået alle de rettigheder som mænd har i Albanien, og bliver familiens overhoved med alle de fordele (og ulemper) det indebærer.

Hvorfor?

Traditionen går flere århundreder tilbage, hvor kvinders rettigheder i Albanien var umådeligt begrænsede. Faktisk blev kvinder betragtet som dyr, hvis eneste formål var at passe hjem og børn. En kvindes værdi var kun halvt så høj som en mand. Medmindre hun var jomfru - så var værdien den samme: 12 okser.

Den eneste udvej for kvinderne var hvis familiens overhoved døde uden en mandlig arving. I det tilfælde kunne hun overtage mandens plads i familien, som beskrevet ovenfor, men skulle til gengæld frasige sig sin kvindelige identititet - og seksualitet - fuldstændig. Man mener, at et brud på cølibaten blandt disse kvinder medførte dødstraf i gamle dage.

Valget var ikke altid frivilligt, og kunne blive bestemt af familien, mens pigen var ganske lille. Andre kvinder valgte dog at blive mænd for at undgå arrangerede ægteskaber eller for at opnå noget af den frihed, som mændene har.

Idag findes kun omkring 40 af disse kvinder, og de fleste af dem er gamle. Den 78-årige Pashe Keqi har sagt til New York Times, at Albaniens kvinder idag har så mange rettigheder, at hvis hun havde været ung idag, ville hun have valgt at leve som kvinde.

Det er nogle fascinerende historier, der gemmer sig bag disse billeder. Det er kvindeskæbner, som er så fjernt fra mit liv i Danmark i 2013, men også kulturhistorien generelt.

Teksten er baseret på en artikel fra New York Times. Læs den her.

(Source: upi.com)

3:00pm  |   URL: http://tmblr.co/ZYVHpshFu9-D
Filed under: Albanien jomfruer